Asbest herkennen

Asbest herkennen

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze vezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog zichtbaar zijn.

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen.

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • De spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (witte asbest)
  • De rechte amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (gele asbest), tremoliet (grijze asbest) en actinoliet (groene asbest).

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer, alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

De Russische stad Asbest is evenals de Canadese stad Asbestos (in de provincie Québec) vernoemd naar dit natuurlijke product c.q. de verzamelnaam voor deze mineralen.

Gezondheidsrisico’s van asbest

De blootstelling aan asbest is sinds de jaren ’80 flink gedaald, maar jaarlijks overlijden er nog altijd zo’n 500 mensen aan de specifieke asbestziekte, mesothelioom. Het is dus van wezenlijk belang om op een uiterst zorgvuldige manier met dit materiaal om te gaan.

De toepassing van het materiaal werd in 1978 verboden, al werd er al in de jaren ’30 onderzoek naar gedaan. In Groot-Brittannië besloot men asbestose in 1931 te erkennen als een beroepsziekte en ook in Nederland waarschuwde de Arbeidsinspectie destijds al voor de gevaren hiervan.

Verbod op toepassing van asbest

Sinds 1993 heeft de overheid in Nederland een verbod ingesteld op het toepassen van asbest. Dat betekent dat alleen deskundige bedrijven mogen worden ingeschakeld bij de sanering van dit gevaarlijk materiaal.