Asbest laten verwijderen

Asbest laten verwijderen

Richtlijnen asbest (laten) verwijderen

Hieronder staan zo duidelijk mogelijk de richtlijnen vermeld voor het verwijderen van asbest. Twijfel niet om bij vragen te bellen. Wij helpen u ook met antwoorden als u zelf het asbest wilt verwijderen. Belt u met +31 (0) 53 – 574 8835

Wanneer moet u asbest laten verwijderen?

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te (laten) verwijderen. Als het asbest in materiaal zit en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig. Zit het asbest niet in materiaal dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Hechtgebonden

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar op.

Losgebonden asbest

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter.

Inventarisatie asbest

Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of er asbest in het gebouw zit. En waar het asbest zit en hoe de situatie is. Hiervoor dient een asbestinventarisatie verplicht uitgevoerd te worden door een erkend bureau. Hieruit zal blijken hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen.

Verwijdering asbest bij verkoop huis

Als u een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning zit? Dan kunt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet u de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt.

Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

De regering is in het kader van het verwijderen van asbesthoudende producten in bouwwerken voornemens een AMvB vast te stellen die het voorhanden hebben van een asbestdak per 31 december 2024 verbiedt. Dit is nog geen verplichting.
Het verbod zal wel gelden voor alle gebouwen met asbesthoudende dakbedekking in de vorm van:

  • asbesthoudende golfplaten
  • dakleien
  • en bitumen

Het verbod zal dan niet gelden voor asbesthoudend materiaal aan de binnen en buitenkant van gebouwen zoals:

  • asbesthoudend dakbeschot
  • isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit
  • boeidelen
  • dakgoten
  • gevelpanelen
Asbest laten verwijderen door ASS B.V.

Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Is er een risico dat asbestvezels vrijkomen? Dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen. Uw gemeente kan u vertellen wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Die staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Omwonenden van asbestsanering

ASS B.V. zorgt ervoor dat zo min mogelijk asbestvezels in de omgeving komen. Omwonenden lopen daarom bijna geen risico. Op de werkplek zelf zijn de risico’s relatief het grootst. Medewerkers van een asbestverwijderingsbedrijf komen bijna dagelijks met asbest in aanraking. Daarom dragen zij beschermende kleding.

Asbest afschermen

ASS B.V. kan ook asbest afschermen. Bijvoorbeeld met een luchtdichte wand of een luchtdicht verlaagd plafond. Dit lost het probleem van de asbest niet op, maar verschuift de oplossing naar een later tijdstip.