Over ASS B.V.

A.S.S. is een bedrijf dat professionele asbest-sanering en sloopwerkzaamheden verricht conform het procescertificaat SCA 530 en daarvoor speciaal opgeleide medewerkers in dienst heeft.

Wij zijn in staat om bovengenoemde werkzaamheden zodanig te verrichten dat er geen gevaar ontstaat voor mens en milieu. Wij leveren u een totaalpakket van inventarisatie, vergunningaanvraag, melding, sanering, afvoer en stort. Ieder project wordt afgesloten met een asbestvrijverklaring welke afgegeven wordt door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

CONTACT

ASS BV
Het Lentfert 29
7547 SN Enschede

0535748835
0620805315
info@asbest-sloop.com
Facebook